Wat wij doen

Wij zijn een groep re-enactors, die de periode van de Jacobieten (vanaf eind 17de eeuw) hebben gekozen om na te spelen. De opzet van de groep bestaat uit een kampement van Jacobieten, waarin het dagelijks leven uit die tijd gedemonstreerd wordt.

Denk bijvoorbeeld aan:
Het bereiden van eten
Sailor cooking dinner Stew varken aan het spit

Diverse ambachten
Mandenvlechten Houtsnijwerk Smeden Netten breien Wassen Kleding maken Zeep zieden Boter karnen

Wapens en de bijbehorende vechttechnieken.
charge wapenrek

Inrichting van het kamp en de tenten.
kampement

* Demonstraties van klederdracht zoals de Great kilt ( heren) en de Arisaid (dames)
* Inrichting van het kamp en de tenten.

Wat is Re-enactment en Levende geschiedenis?

Levende geschiedenis is het herbeleven van de geschiedenis. Het specifieke hieraan is dat men een bepaalde plaats en periode gaat uitbeelden in zijn geheel. Men gaat, aan de hand van research, proberen te leven zoals men in die tijd leefde. Dit wil zeggen dat zowel de kleding als de gebruikte materialen historisch correct mogelijk zijn. Men beeldt het leven uit van de mensen van die periode, zonder in de huid te kruipen van een specifiek persoon. Men gaat personen en ambachten uitbeelden uit desbetreffende periodes. Deze periodes beslaan een tijdsspanne van 10 tot 50 jaar naargelang de culturele en industriŽle evolutie van desbetreffende periodes.

Re-enactment is vergelijkbaar. Maar met deze verschillen dat men vaak vooraf afgesproken veldslagen of gebeurtenissen uit de geschiedenis gaat herbeleven via een al dan niet afgesproken scenario. Het grote verschil met het vorige is, dat men hier niet het gewone leven uitbeeldt, maar welgekende gebeurtenissen uit de geschiedenis, zo getrouw mogelijk probeert te herbeleven.

Vaak komt het er op neer dat in de eerste groep vooral hobbyisten zitten die de gewone burger, burgerij en ambachtslui uitbeelden. Daarentegen is de tweede groep meer geconcentreerd rond militarisme, historische gebeurtenissen en veldslagen.